Consulta aquí si estàs entre les persones beneficiàries en rebre l'ajuda «Bo per a les Famílies».

Ara ja pots consultar si estàs dins les persones beneficiàries en rebre l'ajuda.

Pensant en el benestar de les persones que viuen a Mallorca, en com contribuir a facilitar el seu dia a dia i analitzant, també, les seves necessitats, Consell de Mallorca i IMAS han creat «Bo per a les famílies».

Una ajuda econòmica puntual de 200 euros per a afrontar amb més comoditat la sobrecàrrega econòmica derivada de l'increment dels preus. Perquè tota ajuda suma.

Aquesta segona convocatòria ha superat totes les expectatives i per a que cap de les sol·licituds que reuneixen els requisits no quedi sense aquesta ajuda s'ha incrementat el pressupost destinat.